Politika zasebnosti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 1. a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Fitnes studio Peter Klepec d.o.o., Miheličeva cesta 28, 1210 Lj- Šentvid, fitnes.peter.klepec@gmail.com041 972 169. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 1. b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

Podjetje Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. vodi zbirko podatkov o svojih članih, ki vključuje:

 • matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni datum, telefon in e-poštno številko),
 • člansko številko;
 • podatke o izbranem fitnes paketu (mesečna karta, letna karta, vadbe,…);
 • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila).
 • morebitne opombe, ki jih zabeleži osebje fitnesa;
 • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu;
 1. c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

Nameni obdelave osebnih podatkov so:

 • izvajanje pogodbe o članstvu (omogočanje vstopa in izstopa iz fitnesa, ter uporabe storitev fitnesa, plačevanje storitev fitnesa);
 • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
 • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje;
 • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim članom ponujati še boljše storitve.
 1. d) Rok hrambe podatkov

Podatki o članih se hranijo še dve leti po zaključku članskega obdobja, zaradi lažje ponovne včlanitve v primeru vrnitve člana. Zadevni izbris se izvaja v mesecu septembru, za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

 1. e) Obvestilo pravicah posameznikov

Člani imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje Fitnes studio Peter Klepec d.o.o.

Člani imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih podjetje Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. vodi o njih. Ta pravica ne posega v pogodbeno dolžnost članov iz 10. točke Splošnih pogodbenih pogojev, da morajo vsako spremembo, ki je vezana na vsebino pogodbe (npr. spremembo naslova, e-poštnega naslova ali bančnih podatkov) v najkrajšem možnem času posredovati podjetju Fitnes studio Peter Klepec d.o.o.

Člani imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

Člani imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 1. f) Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja

Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da podjetje Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Podjetje Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.

Piškotki so kratke tekstovne datoteke, ki jih spletne strani začasno shranijo na vaš računalnik, zato da vas lahko ločijo od drugih obiskovalcev, shranijo vaše nastavitve oziroma vam ponudijo bolj personalizirano uporabniško izkušnjo.

Spletna stran Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. ne uporablja lastnih piškotkov, uporabljamo pa piškotke zunanjih partnerjev, ki za nas zagotavljajo določene storitve:

Analitični in oglaševalski piškotki ponudnika Google

Fitnes studio Peter Klepec d.o.o. s pomočjo storitve Google Analytics zbira analitične podatke o obiskovalcih svoje spletne strani, zato da lahko štejemo število obiskovalcev spletne strani oziroma zberemo podatke o tem, kako se spletne stran uporablja (npr. katere podstrani uporabniki najpogosteje odpirajo oz. na katerih straneh imajo uporabniki težave oziroma naletijo na sporočila o napakah). To nam pomaga izboljšati način delovanja naše spletne strani, tako da boste na njej še lažje našli vse informacije, ki jih iščete.

Seznam piškotkov, ki se pri tem uporabljajo, ter nameni njihove uporabe, so navedeni na spletni strani podjetja Google.

Štejemo, da je zbiranje podatkov o vaših obiskih naše spletne strani na opisani način izvedeno z vašo privolitvijo, izraženo skozi obisk in vztrajanje na naši spletni strani (prvi odstavek 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah), oziroma da je v našem legitimnem interesu, pri čemer zaradi neinvazivne narave uporabe teh podatkov (osnovna statistika, osnovno oglaševanje) ne prihaja do pretiranega posega v vaše pravice (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).